Centrul Educațional Spektrum

Centrul Educațional Spektrum a fost înființat în 1996 ca o organizație neguvernamentală.

Cu o echipă energică şi deschisă colaborării organizaţia noastră are ca obiectiv oferirea unei game largi de programe de formare, formale şi informale ce vizează organizaţiile din regiune care doresc să evolueze, cât şi persoanele doritoare să înveţe, fără limită de vârstă.

Oferim cursuri de limbi străine, de la nivelul începător până la niveluri avansate, în grupuri mici și lecții individuale, în engleză, germană, română, franceză, italiană, spaniolă, ungurească și chineză.

În cadrul proiectelor noastre de dezvoltare educaţională căutăm acele metode eficiente şi mijloace prin care forţa de muncă din zonă să poată fi pregătită pentru schimbările economice rapide şi care să stimuleze în acelaşi timp spiritul antreprenorial.

În cadrul programelor de formare, căutăm cooperarea cu întreprinderile locale, instituțiile, organizațiile neguvernamentale, respectiv comunitățile și organizațiile locale.

Website: www.sec.ro