Creatieve middelen om lokale gemeenschappen te faciliteren

2020-1-HU01-KA227-ADU-094070

 

Samenvatting

.

Uitgangspunt en achtergrond van het Cre-Com project is de 1,5m afstand die als gevolg van de pandemie die begin 2020 uitbrak en de reeks beperkende maatregelen die daarvoor nodig zijn.

In deze situatie hebben partijen die informele leeractiviteiten voor volwassenen organiseren plotseling al hun activiteiten voor onbepaalde tijd moeten stopzetten. De tweede en derde golf van de epidemie maakte duidelijk dat we niet konden verwachten dat het snel weer zou worden zoals het was.

Terwijl de formele systemen van het onderwijs zich snel hebben aangepast aan digitale middelenen een een groot deel van het onderwijs zich heeft verplaatst naar online, heeft deze verschuiving veel meer voeten in de aarde gehad voor informeel volwassenenonderwijs. Ook hier heeft de overgang, vooral in formele opleidingen (bv. taalcursussen), snel plaatsgevonden. Toch zijn met het name de informele leerprogramma's, waarvan de essentie het samen doen en leren is, die nog niet deze transitie hebben gemaakt

.

.

De redenen hiervoor zijn volgens onze enquête niet het ontbreken van digitale bekwaamheden of tools, maar zit het hem in de moeilijkheden om het type activiteiten om te zetten naar online.

Dit alles is niet alleen een probleem omdat groepen mensen hun kennis op deze manier niet kunnen uitbreiden, maar ook omdat deze activiteiten doorgaans niet alleen voor leerdoeleinden zijn bestemd, maar ook voor het algemene welzijn van de betreffende mensen. Voorbeelden van dergelijke programma's zijn kookclubs, waar naast het leren bereiden van gezonde maaltijden met moderne technieken, deze evenementen zijn voor de deelnemers ook een vorm van sociaal samen zijn.

In de huidige situatie is er een vacuüm ontstaan, dat ook de mentale toestand van de gemeenschappen sterk verslechtert.

Programma's voor informeel leren worden in verschillende contexten in verschillende landen uitgevoerd. In veel landen vallen ze grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke autoriteiten. Maar er zijn ook voorbeelden waar op een zelforganiserende manier deze programma's door enthousiaste mensen zijn opgezet. Maar ongeacht de uitvoering, vinden we in alle gevallen een organisatie achter de programma's die het methodologisch ondersteunt.

Ons project is gericht op deze programma-organisatoren. We ontwikkelen een online modulaire training en een voorbeeld-actieplan om een effectief programma op te stellen onder de huidige omstandigheden.

.


De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.