Wat zijn de "organisatorische pijnpunten"?

10-07-2022

Organisatorische pijnpunten zijn situaties en problemen die een effectieve en creatieve ontwikkeling in de weg staan en, omdat we alleen de symptomen ervan behandelen, steeds weer terugkomen in de loop van het functioneren van een organisatie.

In mei 2022, tijdens onze partnerbijeenkomst in Nederland, hielden de projectpartners een boeiende workshop om organisaties van gemeenschapsprogramma's te analyseren, te beschrijven hoe ze werken en te brainstormen over potentiële pijnpunten op basis van hun voorlopige beoordelingen. De volgende stap is dat elke partnerorganisatie een lijst ontwikkelt gericht op een specifiek operationeel gebied, dat zal worden geëvalueerd met externe partners. De definitieve lijst wordt opgesteld tijdens de volgende partnerbijeenkomst in Chisinau en vormt de basis van het actieplan voor de 40 pijnpunten.

Wat zijn de terugkerende problemen op uw werkplek? Waarom kun je ze niet effectief en blijvend oplossen? Als deze vragen je bezighouden, neem dan contact met ons op via info@crecomproject.eu!